36TH  BATCH – 2013 ADMISSION

1

AISWARYA SURESH.K

26

MANUSREE.K.M

2

AKSHAYA.K.T

27

MARIYAM NAJIYA .P.M

3

AMRITHA ASHOK

28

MINNATH.P.P

4

AMRUTHA MAHESAN

29

NAJIYA.V

5

ANILITTA SEBASTAIN

30

NEETHUMOL.V.M

6

ANJU RAMACHANDRAN

31

RAFEEHA.P.P

7

ANJU.K.K

32

RISHA SABNAM.K.N

8

ANNA ALEX

33

SAFIYATHUL HUSNA.V.P

9

ANUSREE RAJ.P

34

SAHILA.V.P

10

APARNA.C.E

35

SAMEENA JASMIN.M

11

ASHIKHA.C

36

SAMIYA.E

12

ASHNA.E

37

SHAFNA.M

13

ATHILA.K.P

38

SHAHADIYA GABRIN.M

14

AYSHA THASNEEM.C.P

39

SHAHLA YASMIN.P

15

AYSHABI.N.M

40

SHAMNA RASHEED

16

BALU SURESH

41

SHIBILA THASNEEM

17

BASILA NARGEES.T.K

42

SHIJIL.P

18

FARHAN.K

43

SHIJU.K.K

19

FASIL FIROZ.M.S

44

SILPA.C.K

20

FATHIMA.N.M

45

SRUTHY.T.S

21

FAVAS EBNU ALI.M

46

SUAD.P.P

22

JAHANA SHIRIN.A.V

47

SUFAIL.E

23

JUMANATH.A.K

48

SUKANYA.K

24

KADEEJATHU SHAMEEMA

49

SUMESH.C.S

25

LIZA.K.B

50

VISHNU.P.J

Copyright @ 2015 Govt. Homoeopathic Medical College Kozhikode, Design & Developed Keltron