1.       കേരള ആരോഗ്യ സര്‍വ്വകലാശാല : www.kuhs.ac.in

    2.     കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി : www.universityofcalicut.info

    3.     ഹോമിയോപ്പതി കേന്ദ്രകൗണ്‍സില്‍ : www.cchindia.com

    4.     ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ കൗണ്‍സില്‍ www.medicalcouncil.kerala.gov.in

റിസര്‍ച്ച് ലിങ്ക്സ്:

     1.   www.audesapere.in

     2.   www.ccrhindia.org

     3.   www.donancymalik.wordpress.com

     4.   www.homoeobook.com/category/research-homoeopathy


കേരളത്തിലെ മറ്റു ഹോമിയോകോളേജുകള്‍

    1.      ഗവ. ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം.

    2.      ഡോ. പടിയാര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്.

    3.      ആതുരാശ്രമം എന്‍. എസ്. എസ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്.

    4.      ശ്രീ വിദ്യാദിരാജാ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്.

Copyright @ 2015 Govt. Homoeopathic Medical College Kozhikode, Design & Developed Keltron