അപ്പെക്സ് ബോഡി

ചെയര്‍മാന്‍

പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

അംഗങ്ങള്‍

വകുപ്പു തലവന്‍മാര്‍ (12)

 

കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍

യുജി

ഡോ. ജോസ് വി.ജെ

പിജി

ഡോ. വിഷ്ണു. പി

ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ്

ഡോ. അബ്ദുള്‍ ഹമീദ്

സ്പോര്‍ട്സ്

ഡോ. സനില്‍ കുമാര്‍. എം. സി

 

ഹോസ്റ്റല്‍

വാര്‍ഡന്‍ (ലേഡീസ്)

    ഡോ. ബീനദാസ്. ടി. ആര്‍

വാര്‍ഡന്‍ (മെന്‍സ്)

    ഡോ. റിതേഷ്. ബി

 

എന്‍ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാര്‍

യൂണിറ്റ് I

ഡോ. പ്രീമ. ഇ. പി

യൂണിറ്റ് - II

ഡോ. സ്മിത മാധവന്‍

 

അക്കാദമിക് ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്

ഒന്നാം വര്‍ഷ ജൂനിയര്‍‍

ഡോ. വിജയകുമാരി. എസ്

ഒന്നാം വര്‍ഷ സീനിയര്‍‍

ഡോ. അരുണ്‍ പ്രസാദ്

രണ്ടാം വര്‍ഷം

ഡോ. മാലതി അമ്മ.എം. എസ്

മൂന്നാം വര്‍ഷം

ഡോ. താര.കെ

അവസാന വര്‍ഷം

ഡോ. ബെറ്റി. കെ

പരീക്ഷ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്

ഡോ. ഇ.നിഷപോള്‍, പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍

 

 

Copyright @ 2015 Govt. Homoeopathic Medical College Kozhikode, Design & Developed Keltron