റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ കമ്മറ്റി - 2015 

 

ചെയര്‍മാന്‍

ഡോ. ഷീല. എല്‍ (9846077846)

സീനിയര്‍ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റ്‍

ഡോ. വിജയകുമാരി.എസ് (9446422940)

ലേഡി ഫാക്കല്‍റ്റി മെമ്പർ

ഡോ. സോനു പി (9446842650)

പി ടി എ നോമിനി

മി. സുരേന്ദ്രന്‍. ടി. കെ (9496809664)

പോലീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍

ശ്രീ. ഗോപകുമാര്‍.ജി,

എസ്. ഐ, നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ (9497980720)

സിവില്‍

ശ്രീമതി. കെ. സി ശോഭിത, വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലർ (9447173227)

അംഗങ്ങള്‍

ഡോ. കൃഷ്ണന്‍ (9446576209)

ഡോ. അരുണ്‍ പ്രസാദ് (9446426521)

 

റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ്

 

മെന്‍സ് ഹോസ്റ്റൽ

ഡോ. റിതേഷ് ബി (9496296799)

ഡോ.സനില്‍ കുമാർ എംസി (9495101316)

ഡോ. അരുണ്‍ പ്രസാദ് , ട്യൂട്ടര്‍ (9846040847)

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റല്‍

ഡോ.ബീനദാസ്. ടി. ആര്‍ (9446900640)

ഡോ. സ്മിത മാധവന്‍ (9349731235)
ഡോ. പ്രീമ. ഇ. പി (8547714025)

 

C C H Nodal Officer for Anti Ragging Measures in Homoeopathic Medical

Colleges

ഡോ. ഷൗക്കത്ത് അലി. പി. കെ

Inspector and Nodal Officer (Anti Ragging Measures),

Central Council of Homeopathy,

61-65, Institutional Area, Opp‘D’ block, Janakpuri,

New Delhi 110 058,

Contact: 011-28525582, 28520607,

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 011- 28521542, 2520691

Anti-ragging helpline number: 1800 180 5522 (Toll-free)

Anti-ragging e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright @ 2015 Govt. Homoeopathic Medical College Kozhikode, Design & Developed Keltron